aanslepen

aanslepen
{{aanslepen}}{{/term}}
[erbij halen] drag in
[in grote hoeveelheden aandragen] get in (a lot of), stock up with/on
[slepend voorttrekken] drag along〈over de schouder〉 lug along
voorbeelden:
1   het bier viel niet aan te slepen the beer couldn't be got fast enough

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”